IPT JERONI DE MORAGAS SCCL. Escuela EE Moragas

L'Escola Moragas és un centre d'Educació Especial d'iniciativa privada que té establert concert amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Va ser fundada l'any 1940 pel Dr.Jeroni de Moragas, psiquiatre d'infants i catedràtic de pedagogia de la Universitat de Barcelona. Actualment els propietaris i responsables de la gestió som un equip de professionals constituïts en cooperativa de treball associat. El centre consta de 3 seccions: la secció d'ensenyament infantil i primari, amb 4 unitats, i la d'ensenyament secundari, amb les unitats d'ESO, la Secció del GAE (grup d'atenció específica - nois/es amb pluridiscapacitat) i 1 unitat de Transició a la Vida Adulta. S'han realitzat modificacions molt significatives en el currículum ordinari per tal d'adaptar-lo a les necessitats dels nostres alumnes, prioritzant els aspectes d'autonomia personal i social, comunicació, i habilitats prelaborals.

Consultar con la cooperativa para más información

Escuela de Educación Especial

Escuela de Educación Especial

Precio a consultar | Sin gastos de envío

IPT JERONI DE MORAGAS SCCL. Escuela EE Moragas