Detalles del producto

El feminisme i les transformacions en la política

12.00€ | Sin gastos de envío

facebook logo
twitter logo
whatsapp logo

Pol·len edicions

Pol·len Edicions sccl som una editorial independent, cooperativa, jove, formada per tres sòcies de treball associat, el Jordi, l’Aida i la Mar. Especialitzades en l’ecoedició de llibres de pensament crític, tenim la seu a la plaça Miquel Ros, 5, de la Floresta (Sant Cugat del Vallès). Amb els nostres llibres, volem contribuir a la la pol·linització social, és a dir, a la difusió d’idees crítiques, a la generació de debat, a l’extensió del coneixement. Publiquem llibres de tots els gèneres. Tenim diverses col·leccions, una d’infantil, i diverses de ciències socials crítiques, escrites des dels feminismes, l’ecologisme, etc. Practiquem l’ecoedició, és a dir, publiquem d’una manera que minimitzi al màxim l’impacte am- biental de les publicacions, en tot el cicle de vida del llibre (disseny, producció, distribució, …). Els nostres llibres compten amb l’anomenada motxilla ecològica, una eina que comunica l’impacte ambiental de les publicacions i en mostra l’estalvi assolit per la introducció de bones pràctiques en el procés d’ecoedició. Més valors que ens defineixen són els feminismes, la cultura lliure, l’antiracisme i l’anticapitalisme.

https://pol-len.cat/